Ogłoszenie przetargu projektu budowlanego i technologicznego dla projektu realizowanego przy udziale środków europiejskich.

pdf_icon_new ZAKUP PROJEKTU BUDOWLANEGO I TECHNOLOGICZNEGO

 

pdf_icon_new Formularz ofertowy

 

pdf_icon_new Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

 

pdf_icon_new Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu